Gárdonyi Tagiskola

2483 Gárdony Bóné k. u. 14/B Tel/fax:22/355-088

 

Az iskolánkba jelentkező tanulók felvételének rendje

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába. A leendő elsősöket áprilisban írathatják be szüleik iskolánkba. Az alsó tagozatban folyó munkát március 22-én, a  nyílt napon ismerhetik meg az érdeklődők.

Beiratkozás ídőpontja: 2013.04.08-09. 800-1800

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosításra alkalmas , a gyermek nevére kiálított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatata
  • iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás(óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye)