Gárdonyi Tagiskola

2483 Gárdony Bóné k. u. 14/B Tel/fax:22/355-088

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

(kattintson az alábbi linkre)

/userfiles/g/a/gardonyiskola/Let%C3%B6lt%C3%A9sek/hirdetm%C3%A9ny%20beiratkoz%C3%A1shoz%202014.pdf

Gárdonyi Tagiskola beiskolázási körzete

(kattintson az alábbi linkre)

/userfiles/g/a/gardonyiskola/Let%C3%B6lt%C3%A9sek/G%C3%A1rdony-%20utcajegyz%C3%A9k.pdf


Természetfotó Pályázat

Fotópályázatot hirdetünk iskolánk tanulói részére, az Egészséghét rendezvényünk alkalmából. A pályázat témája a Velencei-tó környékének és a természet értékeinek felfedezése és ápolása.

A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmét a településen élőknek a természet megőrzésének fontosságára és ebben a fotográfia, mint művészeti ág segítségét hívja. Ugyanakkor szeretnénk a fotográfiát népszerűsíteni a gyerekek és a fiatalok körében.

Feltételek

Pályázni csak saját készítésű fotóval lehet, amely még nem vett részt pályázaton és nem volt publikálva. A pályázati anyagot nagy felbontású, jpg formátumú képfájlban lehet leadni vagy e-mailben elküldeni a gardonyi.iskola@freemail.hu címre. A fájlnévben fel kell tüntetni a pályázó nevét, osztályát és a fotó címét. A kép digitálisan szoftverrel nem módosítható.

Megengedett módosítások: képkivágás, világosság beállítása. Egy pályázat több, de maximum 5 képből állhat. A pályázattal a fotó készítője automatikusan lemond szerzői jogáról a pályázat kiíró részére, valamint hozzájárul a képek interneten való közzétételéhez és nyilvános kiállításához.

Díjazás

Az első három helyezett külön díjazásban részesül.

Határidők

Leadási határidő: április 17. 

Eredményhirdetés: április 24. 

A fotók kiállítása az iskola aulájában: április 21. – május 9.


Felvételi eljárás rendje a 2014/2015.tanévre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 •  2014. április 28. (hétfő)     8,00 – 18,00 óra közöt
 •  2014. április 29. (kedd)     8,00 – 18,00 óra között
 •  2014. április 30. (szerda)   8,00 – 18,00 óra között.

Helye:

 •  Gárdony, Bóné K. u. 14/b – igazgatóhelyettesi iroda

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

·         az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

·         Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

o   óvodai szakvélemény,

o   nevelési tanácsadó keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

o   sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

o   tartózkodási hely ( állandó bejelentett lakcím hiányában)

o   a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

-          regisztrációs igazolás ( határozatlan ideig érvényes),

                                      vagy

-          tartózkodási kártya ( maximum 5 éves érvényességi idővel),    vagy

-          állandó tartózkodási kártya

·         Nyilatkozata közös szülői felügyeleti jog gyakorlására( 2014. március 15-től hatályos a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

·         A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót, vagy az elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató 2014. május 12-ig küldi meg a szülő részére.

A hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot is a beiratkozáskor kell megtenni a szülőnek!


ISKOLAHIVÓGATÓ

TISZTELT SZÜLŐK!  KEDVES NAGYCSOPORTOSOK!

A gárdonyi iskola szeretettel várja a 2014/2015. tanévre leendő elsőseit. Szeretnénk, ha minél szélesebb körű ismeretekkel rendelkeznének intézményünkről a döntésük előtt. Ennek érdekében bemutató foglalkozást – nyílt napot – tartunk, hogy a szülők és a gyerekek megismerkedhessenek tanítójukkal, az iskolával.

A bemutató foglalkozások előtt kötetlen beszélgetés keretében ismertetjük képzési rendszerünket.

A bemutató foglalkozás időpontja: 2014. március 7. (péntek) 9 -12.35 óra

Időpont

Téma

Előadó

Helyszín

9-9.40

Az iskola bemutatása

Igazgató

Ének-rajz terem

9.50-10.35

Magyar nyelv 4.d

Hangáné Szendi Lívia

4.d

10.55-11-40

Matematika 4.e

Borsi Zsófia

4.e

11.50-12.35

Angol nyelv 5.d

Bernáthné Bokor Brigitta

6.e

11.50-12.35

Vizuális kultúra

Boros Nikoletta, Szabóné D. Éva

1.d-1.e


 

 

Tisztelt Szülők!

Szíves figyelmükbe ajánlom az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szerkesztett 

Tanévkezdő EMMInens cimű kiadványt!

http://www.slideshare.net/emmihun/tanvkezd-emminens20130807

(A fenti linkre kattintva lehet megnyitni.)


Rövid ismertető iskolánkról:

Iskolánkban az 1–8. évfolyamon normál tantervű oktatás folyik. Az idegen nyelvet 3. osztálytól csoportbontásban tanítjuk. 4. osztálytól kezdjük oktatni az informatikát.

Tantárgyi modulok:

 • tánc- és dráma,

 • hon- és népismeret,

 • társadalomismeret és etika,

 • egészségtan,

 • informatika,

 • mozgóképkultúra és médiaismeret.

A sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan képezzük, számukra logopédiai, gyógypedagógiai és fejlesztő ellátást is biztosítunk.

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztésben és felzárkóztatásban, a kiemelkedő tehetségűek tehetséggondozásban részesülnek.

A napköziben és a tanulószobán a másnapra való felkészülést biztosítjuk, segítjük.

Az alsó tagozaton heti 5, a felsőben heti 3-5 óra testnevelést tartunk, amit a nagy mozgásigényű és sportolni vágyó diákoknak délutáni tömegsport foglalkozásokkal, foci- és kézilabdaedzésekkel egészítünk ki.

Szakköreink:

 • idegen nyelvi (2. évfolyamtól),

 • képzőművészeti,

 • matematika,

 • számítástechnika (ECDL)

 • színjátszó,ügyes kezek

 • kézilabda, labdarúgás

Zeneiskolánkban – amelynek az Országos Szakmai Minősítő Testület „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet adta - előképző, gitár és zongora tanszakon készülhetnek tanulóink a művészi pályára.