Gárdonyi Tagiskola

2483 Gárdony Bóné k. u. 14/B Tel/fax:22/355-088

A TANÉV HELYI RENDJE

 

AUGUSZTUS – SZEPTEMBER

augusztus 24. 9 óra
* Alakuló értekezlet. A 2012/2013. tanév programjának ismertetése
augusztus 27. 8 óra
* Javítóvizsga
augusztus 30. 14–18 óra
* Tankönyvosztás
augusztus 31. 14–17 óra
* Tankönyvosztás
augusztus 31. 10 óra
* Tanévnyitó értekezlet. A munkaközösségek éves programterve
 
szeptember 2. 17 óra 
* Tanévnyitó ünnepély
szeptember 3.
* Az első tanítási nap
szeptember 6-7.
* Zeneiskolai jelentkezések, felvételik
szeptember  17. 
* Szakköri toborzás beindítása
* Hittan beiratkozás
* Szülői értekezlet, SZM választás  (17 óra)
* A halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanulók felmérése
szeptember  24.
* SZM elnökök értekezlete /a tanév programja, bál, észrevételek, javaslatok/ (17 óra)
* Papírgyűjtés (felelős: Hegedüs István)
szeptember  28.
* Kerékpártúra (sportnap) a felső tagozatnak (felelős: Bernáth Gyula, Hegedüs István, Csapó Botond)
* Túra a Parkerdőbe (felelős: Hangáné Szendi Lívia)
szeptember  28.
* A szakköri jelentkezések lezárása, a névsorok leadása
* Filmvetítés: a mese világnapja (felelős: Szabóné Dicsák Éva, Boros Nikoletta)
 
* Népszokás (havonta): "Szent Mihály napja" (felelős: osztályfőnökök)

 

OKTÓBER

október 1.
* A tanmenetek leadásának utolsó határideje
* A szakkörök beindítása
* A törzslapok megnyitása
október 4. 
* Állatsimogató az állatok világnapja alkalmából felelős: Borsi Zsófia
október 5.
* Megemlékezés az aradi vértanúkról – Nemzeti Gyásznap (felelős: Süle Gabriella)
október 12.
*  Első évfolyamos tanulók felmérése (alapkészségek) DIFER (felelős: Hajnik Ilona, Szücsné Pilipár Beatrix, Kasztiné Preiner Ildikó)
október 18.
* Megemlékezés az 1956-os forradalomról (felelős: Süle Gabriella, Csapó Botond)
október 19.  
* Múzeumi nap (felelős: osztályfőnökök)
október 22.  
* Tanítási szünet (pótolva: október 27. szombat)
október 23.  
* Nemzeti ünnep: Az 1956-os forradalom ünnepe /városi ünnepség: 6-7-8. o./
október 24.  
* Az első évfolyamos tanulók felméréséről jelentés az OKÉV felé (DIFER)
* DIFER jelentés az OH-nak
* Matematikaverseny 6. o.: István Király Ált. Isk. (Szfvár)
* Természetvédelmi verseny 5-8. o.: Nemeskócsag Ált. Isk. (Pákozd)
október  27. szombat  
* Tanítási nap (hétfői órarend: október 22.)
* Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
október 27.
* A 8. osztályos tanulók tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről (szóban) NAPLÓBAN RÖGZÍTENI!!!
 
* Kiállítás őszi termésekből (felelős: Fehér Judit)
* Népszokás: szüret (felelős: osztályfőnökök)
* Napközis foglalkozás: ősz (felelős: napközis nevelők)
 
Őszi szünet: október 29 - november 4.

 

NOVEMBER

november 5.
* Az őszi szünet utáni első tanítási nap
november 10.
* Tanítás nélküli munkanap: a leltározás előkészítése, beindítása
* Felnőtt bál (szervezők: SZM)
* Névadónk hava: matematikaverseny 5-8. osztályok (Kápolnásnyék)
* Őszi osztálybajnokságok (kézilabda, labdarúgás) beindulása
november 12.
* Könyvtárhasználati vetélkedő (felelős: Hajnik Ilona)
november 23.
* Adatok küldése: kompetenciaméréshez
november 26. 17 óra
* Fogadóóra
november  26.
* Karácsony-projekt (a projekt indítása)
 
* Őszi osztálybajnokságok (kézilabda, labdarúgás)
* Vetélkedő az őszről (felelős: Hangáné Szendi Lívia, Jákli Szilvia)
* Népszokás: Márton napja (felelős: osztályfőnökök)

 

DECEMBER

december 6.  csütörtök
* Mikulás (osztályszinten)
december 7. 
* DIFER-vizsgálatok elvégzése (alapkészségek)
* Iskolai tantárgyi versenyek lebonyolítása (felső tagozat)
december 10.
* A 8. osztályos tanulók jelentkezése a központi írásbelire
* Mesevetélkedő (felelős: Borsi Zsófia, Hermann Tiborné, Jákli Szilvia)
* Zeneiskolai nyílt óra a szülőknek
* Számítógépes rajzverseny a környék iskoláinak részvételével
* Karácsonyi vetélkedő - alsó tagozat (felelős: Kasztiné Preiner Ildikó, Szücsné Pilipár Beatrix)
december 15. szombat
* Tanítási nap (hétfői órarend)
december 17. 
* Munkaértekezlet: a tanulmányi előmenetelek áttekintése, „bukásveszély” (16.30)
* Fogadóóra (17 óra)
december 21.
* Karácsonyi ünnepség (felelős: Süle Gabriella), karácsonyi hangverseny (felelősök: a zeneiskola tanárai)
* A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
 
* „Mit jelent számodra karácsony?” (felelős: Szücsné Pilipár Beatrix)
* Népszokás: Luca napja - alsó tagozat (felelős: osztályfőnökök)
* Napközis foglakozás: tél (felelős: napközis nevelő)
 
Téli szünet: december 22 - január 2.

 

 

JANUÁR

december 3. 
*A szünet utáni első tanítási nap
*A sport kupasorozatok kezdete: Gárdony Kupák(felelős: Bernáth Gyula)
TRIÁDA matematikaverseny 3-8. o.: Agárd
december8. 
* 13 óra Osztályozó értekezlet – alsó tagozat
* 14.30 óra   Osztályozó értekezlet – felső tagozat
december 11.
* Az első félév utolsó tanítási napja
december 14
* Pályaválasztási szülői értekezlet (felelős: pályaválasztási felelős és 8.o. osztályfőnöke)
* A második félév kezdete
december 18.
* A félévi értesítők kiosztása
december 19
* 10 óra Írásbeli felvételi vizsga a 8. évfolyamosok számára
december 21.
* 17 óra Szülői értekezlet
december 24.
* 14 óra Pótló írásbeli felvételi
december 29.
* 14.30 Félévzáró tantestületi értekezlet:
* A pedagógiai munka hatékonysága – elemzés, értékelés 
* Hóemberépítő verseny (felelős: napközis nevelők)
* Szánkóverseny (felelős: napközis nevelők)
* Hóember készítése tetszőleges technikával (felelős: napközis nevelők)
* Népszokás: disznóölés (felelős: osztályfőnökök)
 
FEBRUÁR
 
február 4.
* Könyvtári vetélkedő (felelős: Hajnik Ilona)
* Foci kupasorozat, kézilabda Gárdony Kupa(felelős: Bernáth Gyula)
február 8
* Farsangi bál alsós  + felsős(felelős: Hangáné Szendi Lívia, Fehér Judit, Boros Nikoletta, Csapó Botond)
február 15.
* A 8. osztályos tanulók pályaválasztási lapjainak ellenőrzése, postázása (felelős: pályaválasztási felelős)
* Zrínyi Ilona Matematikaverseny: 3-8. o.
*Hermann Ottó Természetismereti Verseny
*Rajzpályázat: Víz Világnapja
*Részvétel a mohai tikverőzésen (felelős: Borsányi Zoltánné)
* Népszokás: kiszehajtás (alsó tagozat) (felelős: osztályfőnökök)
 
MÁRCIUS
 
március 8.
* Nőnapi ünnepség
március 14.
* Nemzeti ünnep: az 1848/49-es szabadságharc 165. évfordulója (felelős:  Süle Gabriella)
* Mezei futóverseny: házi, körzeti, megyei (felelős: Bernáth Gyula)
március 18-19.A tanulói adatlapok módosítása
* Házi angolverseny az 5. és 6. évfolyamnak(felelős: Molnárné Flédervis Krisztina)
március 25.
* Fogadóóra   (17 óra)
Környezetismereti verseny 5. o. (Kodály Z. Ált. Iskola)
* március 27
* tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
* Tavaszi szünet: március 28-április 2.
* Rejtvényfejtő délután (felelős: Hangáné Szendi Lívia, Fehér Judit)
* Képeslapkészítés húsvét alkalmából (előzetes, kiállítás) (felelős: Hangáné Szendi Lívia)
* Az óvodások és a negyedikesek közös délutánja(felelős: Szabóné Dicsák Éva)
* Népszokás: Gergely-járás (alsó tagozat) (felelős: osztályfőnökök)
 
ÁPRILIS
 
április 3.
* A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
április  8-9.
* Az elsősök beíratása
*KRESZ-verseny a 7. osztály számára
*Tavaszi 3-4-5 próba körzeti verseny (felelős: Bernáth Gyula)
* KRESZ-verseny a 7. évfolyam számára
* Alapműveleti verseny matematikából (Székesfehérvár) (felelős: Bernáth Gyula)
A 8. évfolyam vizsgáztatásának előkészítése
*Diákolimpiai mérkőzések
április 19
* Kiállítás a műemlékvédelmi világnap alkalmából
felelős: Borsi Zsófia
Hermann Tiborné
április 22.
* Filmvetítés a Föld világnapja alkalmából (felelős: Szabóné Dicsák Éva, Boros Nikoletta)
április 26.
* Témahét: Egészségünk, környezetünk védelme
*  Egészségnap (felelős:  Hangáné Szendi Lívia, Jákli Szilvia, Boros Nikoletta, Borsi Zsófia, Hegedüs István, Bernáth Gyula)
április 29
* 17 óra Fogadóóra 
* Játékos matematikaverseny (felelős: Szücsné Pilipár Beatrix, Kasztiné Preiner Ildikó)
* Népszokás: tojásfestés (felelős: osztályfőnökök)
* Napközis foglalkozás: tavasz (felelős: napközis nevelők)
 
MÁJUS
 
május 2.
* A 8. osztályosok vizsgáinak kezdete
felelős: szaktanárok
május 3.
Anyák napja  
alsó tagozat
május 8.
Kerékpáros vetélkedő
felelős: Fehér Judit
május 10.
Vetélkedő: Madarak és fák napja
felelős: Szabóné Dicsák Éva, Boros Nikoletta
Diákolimpia megyei döntők
3-4-5 próba megyei döntők
felelős: Bernáth Gyula
május 13.
Szülői értekezlet (A leendő elsősöknek is az óvodákban)
május 14.
Papírgyűjtés
felelős: Hegedüs István
május 24.
Gyermeknap
felelős:  7. osztály  (felső tagozat)
Hangáné Szendi Lívia (alsó tagozat, Pákozdon)
Művészeti csoportok bemutatója és kiállítás
(zeneiskola, tánc, színjátszók, idegen nyelvi műsorok, technika,      szövők, ügyes kezek, képzőművészet)
koordinátor: Süle Gabriella
május 29.
Országos kompetenciamérés 4., 6., 8. évfolyam
május 31.
Sárkánykészítő verseny
felelős: Fehér Judit, Hermann Tiborné
Népszokás: Pünkösdi királynéválasztás (alsó tagozat)
felelős: osztályfőnökök
 
JÚNIUS
 
június 3.
13.00Alsós osztályozó értekezlet
14.30Felsős osztályozó értekezlet
A jutalmazások előkészítése: oklevél, könyv stb
június 4.
Nemzeti összetartozás napja (Gyergyószentmiklós): a naplóban jelöln
 június 7-8.
Tanulmányi kirándulások
 felelősök: osztályfőnökök
1.d:
1.e:
2.d:
3.d:
3.e:
4.d:
5.d:
5.e:
6.d:
7.d:
8.d:
június 14.
8.00Ballagási főpróba
9.15 – 13.00
Tanár – diák meccsek
felelős: Bernáth Gyula, 8. o. osztályfőnök
június 15.
9.00 Ballagás
felelős: 7. osztályos osztályfőnök
június 17.
Nevelőtestületi értekezlet: a 2012/2013. tanév értékelése.
 (jegyzőkönyv!)
Az alakuló értekezlet, a javítóvizsga, a tanévnyitó értekezlet és a tanévnyitó ünnepély időpontjának rögzítése.
Vers, ajándék az elsősöknek.
A 2013–2014. tanév munkatervének tervezete + tantárgyfelosztá
Rendőrnap
felelős: Borsi Zsófia