Gárdonyi Tagiskola

2483 Gárdony Bóné k. u. 14/B Tel/fax:22/355-088

Nagy István (tagiskola igazgató)

Süle Gabriella (igazgatóhelyettes)

 

Babiczné Kiss Erika (biológia)
Bernáth Gyula (matematika / testnevelés)
Bernáthné Bokor Brigitta (angol / történelem)
Boros Nikoletta (tanító)
Borsi Zsófia (tanító/napközis)
Borsányi Zoltánné (rajz / földrajz / természetismeret / hon- és népismeret / egészségtan)
Csapó Botond (magyar nyelv és irodalom / történelem / mozgókép és médiaismeret / egészségtan)
Fehér Judit (tanító)
Hajnik Ilona (tanító / könyvtáros)
Hangáné Szendi Lívia (tanító)
Hegedüs István (matematika / informatika / technika)
Hermann Tiborné (tanító/napközis)
Hunyár Ferenc (kémia)
Jákli Szilvia (tanító/napközis,angol)
Kasztiné Preiner Ildikó (tanító)
Kluber Istvánné (matematika / fizika)
Molnárné Flédervis Krisztina (tanító/angol / német)
Nagy István (magyar nyelv és irodalom / ének)
Oláh - Nagy Éva (ének)
Süle Gabriella (magyar nyelv és irodalom / történelem / ember- és társadalomismeret, etika / tánc és dráma)
Szabóné Dicsák Éva (tanító)
Szücsné Pilipár Beatrix (tanító)

 

ZENEISKOLA

Dudás Márta (zongora)
Kiss Géza László (gitár / basszusgitár / szolfézs)
Oláh – Nagy Éva (szolfézs)